Saturday, April 20, 2024
Saturday, April 20, 2024
ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି

ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି

ଶ୍ରୀରାମ ଚଂଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦିକା, ଭଞ୍ଜଦୀପ ପତ୍ରିକା ରେ ସମ୍ପାଦିକା, କବି, ଗାଳ୍ପିକା, ଔପନ୍ୟାସିକା, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଂଗଠିକା ।